Osnivač: Udruženje građana „Hercegovina Promo“

Za osnivača: Bojan Sulaver, glavni i odgovorni urednik

Telefon/Viber/WhatsApp: +387 65 577 183

E-mail: relaxtravelblog@gmail.com

Adresa: Obala Luke Vukalovića bb, 89101 Trebinje

JIB:  4403630090000
Matični broj: 11108601
Žiro račun: 551700-2229918760